Zadejte hledaný výraz

Všeobecná pravidla k soutěžím na Facebooku

Soutěže se může zúčastnit každý, kromě organizátora této soutěže
včetně jeho blízkých osob podle § 116 občanského zákoníku. Každý
uživatel může soutěžit jen jednou. pouze s jedním soutěžním
komentářem. V případě, že uživatel vloží více komentářů, akceptujeme
pouze jeho první vložený komentář.

Soutěžící musí žít v České republice a mít zde i svou dodací adresu. Soutěžící potvrzuje, že je vlastníkem vložených komentářů (především při soutěžích s fotografiemi či jinými vlastními výtvory), tzn. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. V případě, že výherce nebude na žádost o zaslání adresy písemně reagovat do 7 dnů, výhru získá náhradní výherce.

Na jednu adresu lze zaslat maximálně jednu výhru z jedné soutěže. V případě, že se bude jednat o dva výherce na totožné adrese, výherce, který byl druhý v pořadí, vyřadíme a nahradíme jiným soutěžícím. Soutěžící bere na vědomí, že se účastí v soutěži zavazuje dodržovat herní pravidla, zásady čestně soutěžit a zdržet se jednání, které by mohlo ovlivnit věrohodnost výsledků.

V případě podezření o podvodném jednání si pořadatel vyhrazuje právo soutěžícího z účasti v soutěži vyloučit bez náhrady a nepřiznat mu případnou výhru. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny soutěžních pravidel z vážných důvodů, obzvláště na prodloužení, zkrácení nebo ukončení soutěže, zaznamená-li ze strany účastníků soutěže podvodné jednání nebo jakékoli zneužití soutěže.

Soutěžící svou účastí souhlasí s tím, že společnost Facebook vůči němu nemá žádné závazky. Soutěžící své údaje poskytuje pouze organizátorovi soutěže, nikoliv společnosti Facebook. Facebook se na soutěži nijak nepodílí, nesponzoruje ji, neschválil ji, neadministruje ji a ani s ní není jakkoli spojen. Osobní údaje, které soutěžící poskytuje organizátorovi soutěže, budou po jeho souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem zaslání výhry použity pouze pro účely zaslání výhry ze soutěže (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo).