Zadejte hledaný výraz

CESTOVÁNÍ DOPORUČENÉ FINANCE POJIŠTĚNÍ

Vše o povinném ručení: jaké změny nás čekají v novém zákoně?

Ruku na šaltpáku, dámy a pánové, to, co si myslíme, že víme o povinném ručení často patří do kategorie „znalostí“ Brouka Pytlíka: všichni jsme už o tom slyšeli a myslíme si, že o tom víme všechno. Vždyť povinné ručení známe minimálně z reklam, které na nás občas kudy-tudy vyskočí. Slyšet, nebo možná vidět ale neznamená znát či vědět a když při koupi prvního auta musíme jít na věc, dovolím si tvrdit, že každý čerstvý šofér i šoférka tápají ve tmě jako malé nevidomé koťátka. A nastupuje studium na internetu nebo konzultace se sousedem, známým, příbuzným, v tom lepším případě se svým pojišťovákem. Nebudu vůbec přehánět, když si dovolím napsat i to, že test o nuansích povinného ručení by neudělali ani mnozí ostřílení řidiči a řidičky, brázdící naše silnice již léta.

V zájmu zvyšování finanční gramotnosti – vždyť alespoň základní znalost pojistních produktů k finanční gramotnosti patří – jsem pro vás připravil seriál textů věnovaných povinnému ručení. Po úvodním dílu, který byl zasvěcením do problematiky a pokračování věnovaném cenotvorbě a slevám, jsme se ve 3. dílu našeho seriálu pověnovali taky možnostem vypovězení smlouvy o povinném ručení. Ve čtvrté části jsme popsali možnosti změny povinného ručení, v pátém pokračování jsme se věnovali situacím, kdy vám povinné ručení nepomůže. V šestém dílu jsme popsali vše důležité týkající se pojistné nebo škodné události, další část našeho seriálu jsme v prosinci věnovali možnostem připojištění k povinnému ručení. První pokračování v roce 2024, celkově již osmé bylo o střetu se zvěří, následovala část věnovaná pojištění úrazu ve vozidle.

Dnes si shrneme klíčové změny v novém zákoně o poviném ručení.

Základní fakty

Povinné ručení, jak ho známe dnes řeší od 1. ledna 2000 zákon č. 168/1999 Sb. O pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Aktuálně – od 1. jedna 2024 je stále v platnosti již 26. verze této právní úpravy a jistě uznáte, že za 23 let od svého zrodu je tento počet novelizací vcelku úctyhodný.

Zákonodarci a všichni experti, kteří mají do tohoto zákona co mluvit spustili proces tvorby naprosto nové právní úpravy, která byla jako vládní návrh předložena sněmovně 23. srpna 2023.

První čtení v Poslanecké sněmovně proběhlo 26. září na 76. schůzi. Po projednání Hospodářským výborem sněmovny byly 3. listopadu zapracovány pozměňovací návrhy, aby následně návrh prošel ve 2. čtení obecnou i podrobnou rozpravou 14.11. na 82. schůzi sněmovny. Následně vydal Hospodářský výbor usnesení k podaným pozměňovacím návrhům 24. listopadu a poslankyně a poslanci sněmovny návrh schválili 1. prosince.

V legislativním porcesu byl dále na řadě Senát, po projednání Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu a Ústavně-právním výborem 17. ledna, byl návrh projednán a schválen Senátem na 21. schůzi 24. ledna. Prezident republiky podepsal schválený zákon 31. ledna 2024. Předtím, než nový zákon nadobudne platnost, bude novelizováno anebo zrušeno celkem 31 zákonů a vyhlášek souvisejících s novým zákonem.

Nový zákon začne pro nás všechny platit od začátku 2. kalendářního měsíce po sveřejnění ve Sbírce zákonů, tedy pravděpodobně od dubna 2024, protože v den psaní tohoto článku ještě zveřejněn nebyl.

Máme tedy čas na to, abysme se zeznámili s nejdůležitějšími změnami ne z pohledu právního, ale z pohledu nás, majitelů a řidičů vozidel.

Proč se zákon mění?

Klíčovým důvodem je „zkomparování“ zákona s novou evropskou směrnicí, týkají se nejenom povinného ručení, ale i silničního provozu na území Evropské unie i zemí Evropského hospodářského prostoru. A protože by tento aproximační proces zřejmě nebyl řešitelný další novelizací 23-letého zákona, máme zákon zbrusu nový. Nemějte ale obavy, podstata a smysl povinného ručení se v principu nemění, změny prakticky vesměs reagují na vývoj v dopravě a samozřejmě i v pojistné praxi.

Nová legislativa tedy bude odpovídat aktuálním evropským standardům, co pro Češky a Čechy znamená i skvalitnění jejich pojistné ochrany.

Nová definice vozidla

V novém zákoně se vozidlem, kterého se týká povinné ručení rozumí i vozidlo s maximální konstrukční rychlostí vyšší naž 25 km/h, respektive vyšší než 14 km/h, pokud je jeho provozní hmotnost větší než 25 kg. Zároveň se za motorová vozidla pro účely pojištění považují ta, které mají jako hlavní zdroj pohybu motor. Tušíte zřejmě správně, nově se bude povinnost povinného ručení týkat i těžších nebo výkonnějších elektrických koloběžek. Ale i jiných vozidel, spadajících do výše popsané kategorie, respektive převyšující zákonem dané rychlostní nebo hmotnostní limity, kupříkladu:

  • onewheelů – jednokolek
  • dvoukolek – segway, gyroboard
  • tříkolek
  • zahradních traktorů
  • zemědělských malotraktorů
  • motorových golfových vozítek
  • pracovních strojů nebo průmyslových zařízení schopných samostatného přemístění
  • sněžných skůtrů nebo roleb

Výjimku dostali elektrické kola, protože jejich primárním zdrojem pohybu je síla lidských končetin a motor má pouze pomocnou úlohu, dále mopedy zbírající úpouze při šlapání a motorové invalidní vozíky užívané výlučně tělesně postiženým člověkem .

A taky traktůrky mají výjimku: za vozidla s povinností povinného ručení se sice nově považují i neregistrovaná vozidla – popsaná výše, ale jenom pokud se pohybují po silnici. Jestliže na vašem malotraktoru jezdíte jenom na svojí zahradě nebo jiném vašem soukromém pozemku nepřístupném veřejnosti, povinné ručení se vašeho vozítka netýká.

Povinné ručení po novém nemusí mít ani drážní vozidla, vznášedla a vozidla pohybující se s použitím lidské nebo zvířecí síly.

Speciální druh výjimky z povinnosti pojištění odpovědnosti se týká účasti vozidel a jejich provozu na organizovaném motoristickém závodu na uzavřených tratích nebo trasách, tedy prostorech mimo běžný provoz na pozemních komunikacích. Pořadatelé motoristických soutěží mají přitom povinnost zajistit pojištění dle zvláštního ustanovení.

Nové vymezení provozu vozidla

Provozem vozidla je podle nového zákona jeho jakékoliv použití odpovídající jeho obvyklé funkci jako dopravního prostředku. A to bez ohledu na vlastnosti vozidla i terén, kde je vozidlo použito a rovněž bez ohledu na to, zda stojí, nebo je v pohybu. Nový zákon myslí i na sporné případy a například když nebude jasné, k jaké funcki bylo vozidlo použito při způsobení újmy, má se za to, že bylo použito jako dopravní prostředek.

Přenos povinnosti sjednat pojištění

Po novém se povinnost sjednat povinné ručení přenáší z vlastníka vozidla na jeho skutečného provozovatele. Bude se tedy vždy týkat provozovatele a ne řidiče vozidla, který si ho kupříkladu dočasně půjčil – co platí i v případě krátkodobého využívání sdílených koloběžek.

Zvýšení limitů plnění

Nový zákon navyšuje minimální limity plnění škody nebo újmy na zdraví či životě z 35 milionů na 50 milionů korun. Pojistná prax jednoduše „nepustí“ a podle expertů může ve výjimečných případech výše náhrady dosahovat desítky, v extrémních případech i stovek milionů. Ke zvýšení limitů u stávajících smluv o povinném ručení dojde automaticky od nabytí účinnosti zákona. Nechme se překvapit, jestli nám to přinese i zvýšení pojistného.

Konec zelené karty

Nový zákon o povinném ručení taky ruší zelené karty v „papírové“ podobě pro prokazování pojištení odpovědnosti při provozu vozidla na území naší země. Nahradí je online evidence povinného ručení a jeho kontrola bude tedy po novém možná i bez zastavení vozidla. Nicméně při cestách do zahraničí bude klasická zelená karta v některých zemích nadále potřebná, respektive doporučována jako vhodná pro případ zamezení zbytečných komplikací při cestních kontrolách i evidenci škodních událostí.

Nový zákon o povinném ručení i zjednoduší evidenční úkony při změnách v registru silničních vozidel. Do doby, kdy zákon nabyde platnost se změnám, které nám přinese budeme jistě v našem seriálu věnovat.

Ján Schneider, člen odborné poroty soutěže zlatá minca

foto: pixabay, pexels

 

Štítky
redakce

Jsme ženy a podporujeme se navzájem v našich snech. V tom, co nás skutečně naplňuje a dělá nám radost. Virtuální místo pro všechny ženy, které touží po změně a chtějí růst.

  • 1

Může se hodit

Přidej komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *